Съдействие при управлението на парични потоци

  • Подготовка на платежни документи
  • Следене падежа на задълженията
  • Следене плановите бюджети по потоци