Консултации

  • Консултации по разработка на счетоводна политика, индивидуален смектоплан, счетоводен и данъчен амортизационен план съобразени с изискванията на ЗКПО
  • Консултации за избягване и намаляване на данъчната тежест
  • Текущо данъчно планиране
  • Контакти с данъчната администрация
  • Данъчно ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
  • Консултации във връзка с ДДС ефекти
  • Консултации по управление на човешките ресурси и възнагражденията на персонала
  • Данъчна оптимизация при корпоративното и подоходно облагане
  • Обжалване на ревизионни актове и актове за установяване на административни наказания
  • Консултиране относно социалното и здравно осигуряване