ТРЗ и личен състав

  • Изготвяне трудови договори, длъжностни характеристики
  • Изготвяне на трудови досиета на служителите
  • Изготвяне на месечна ведомост за заплати
  • Изготвяне на месечни справки, декларация 1,6
  • Изготвяне на платежни документи за плащанията на осигурителните вноски
  • Изготвяне на документи , удостоверяващи осигурителен и трудов стаж на персонала
  • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ
  • Представителство пред НАПНОИНСИ