За нас

  • Екипът ни може да Ви предостави пълни счетоводни услуги и данъчни консултации.
  • Помагаме Ви да спестите време като Ви представляваме пред институциите, изготвяме договори и документи отнасящи се до услугите, които предоставяме.
  • Обслужваме широк диапазон от клиенти в различни сфери на бизнеса, както местни, така и чуждестранни юридически лица Вие получавате професионално счетоводно обслужване, свързано с обработка и съхранение на документацията на фирмата, следене за коректно данъчно облагане и социалното и здравно осигуряване съобразно законовите изисквания, финансово-правно консултиране и легални способи за намаляване на данъчната и осигурителна тежест.
  • Ние ви предлагаме експертна подкрепа при започването, развитието и успеха на вашия бизнес