Наближава крайният срок за посрещане на новите изисквания за софтуер за управление на продажбите

08 ЯНУАРИ, 2019

 

На Интернет страницата си НАП напомня, че за търговците, регистрирани по ДДС, остават само 80 дни до крайния срок за посрещане на новите изисквания за софтуер за управление на продажбите и касови апарати. Агенцията за приходите повтаря необходимостта софтуерът и касовият апарат да са свързани и всяка касова бележка да има QR код. 

От НАП подканват търговците да не чакат до последния момент, а да се свържат с производителите на софтуера, който ползват, за да се уверят дали ще бъде в съответствие с новите правила в срок. Също така приходното ведомство напомня, че търговците с регистрация по ДДС се задължават да информират НАП за ползвания от тях софтуер.


Срокът за привеждане в съответствие с новите разпоредби за фирмите без ДДС регистрация е по-дълъг – до края на м. юни 2019 г.